Ajankohtaista

Uusi Lapsilta opittua -sivusto antaa äänen lapsille ja tarjoaa aikuisille käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja lasten näkökulmien tavoittamiseen ja lasten osallisuuden vahvistamiseen. Sivusto on syntynyt tarpeesta tuoda aikuislähtöisten menetelmien ja edustuksellisen kuulemisen rakenteiden rinnalle lasten esiin nostama arkisen osallisuuden merkitys. Kaikkia sivustolla esitettyjä toimintatapoja on kokeiltu lasten kanssa ja heidän näkemyksiään kuunnellen. Sivuston on perustanut Pelastakaa Lapset ry.

”Luottamus syntyy siitä, et kuuntelee, kysyy, yrittää ymmärtää ja uskoo” (Lapsi 9 v.)

“Tavatessamme lapsia monenlaisissa toimintaympäristöissä, olemme havainneet, että arkinen yhdessäolo ja eläminen sekä mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin, itselle luontevalla tavalla, ovat olennaisia lasten osallisuuden kokemuksen kannalta. Mutta miten tavoittaa lasten kokemuksia ja ajatuksia palveluista ja omasta arjestaan? Miten lapset voivat olla aidosti kehittämässä omissa arjen yhteisöissään ja perheiden palveluissa? Millaisia asioita opimme ja oivallamme, kun pysähdymme kuuntelemaan?”, pohtii hankesuunnittelija Katja Mettinen Pelastakaa Lapset ry:stä.

Haasteita lasten osallisuuden toteutumisessa on tunnistettu myös tuoreessa Oikeusministeriön raportissa. Suomessa pilotoitiin 2019 aikana EU:n laatimia lasten ja nuorten osallistumisoikeuden indikaattoreita. Tilannekuvassa todettiin puutteita pienten lasten, vammaisten lasten ja eri tavoin haavoittavassa asemassa olevien lasten osallisuuden toteutumisessa. Epäkohdaksi todettiin myös se, että lasten mahdollisuudet vaikuttaa toteutuvat pitkälle edustuksellisten rakenteiden kautta.

”Lapsen oikeuksien sopimuksen yksi läpileikkaava periaate on osallisuus. Lisäksi Suomessa on hyvä lainsäädännöllinen pohja osallisuuden toteuttamiselle. Näiden lakien toimeenpano kuitenkin ontuu ja etenkin pienempien lasten kanssa työskentelyyn tarvitaan lisää osaamista”, toteaa kehittämispäällikkö Hanna Tulensalo. “Tästä syystä olemme Pelastakaa Lapset ry:ssä kutsuneet lapset mukaan kehittämiseen.”

 “Turvallinen olo on tärkeä. Se syntyy siitä, että saa tykätä asioista, joista tykkää, eikä tule kiusatuksi. Ja siitä, että ympärillä on aikuisia, joita kiinnostaa mitä lapsille kuuluu.” (Lapsi 7v.)

Pelastakaa Lasten kehittämistyön periaatteena on oppia 3–12-vuotiailta lapsilta itseltään, mikä heille on tärkeää ja missä asioissa he haluavat vaikuttaa ja miten olla osallisia omassa arjessaan. Lapset ja heille tärkeät aikuiset ovat Pelastakaa Lasten kehittäjäkumppaneita, joilta opitaan uusia näkökulmia. Lapsia on tavattu erilaisissa arjen yhteisöissä ja perheiden palveluissa.

”Edustuksellisten rakenteiden sijaan olemme menneet lasten luo.  Kaikenikäisillä lapsilla on paljon ajatuksia, kokemuksia ja ideoita. Lapset kertovat niistä mielellään, kun aikuinen vilpittömästi osoittaa kiinnostusta ja antaa kertomiseen mahdollisuuden” kertoo Pelastakaa Lapset ry:n hankesuunnittelija Reetta Kalliomeri.

Pelastakaa Lapset ry:n kehittämistyön tavoitteena on, että kaikkien, myös pienimpien lasten tietoa arvostetaan ja huomioidaan aiempaa enemmän arjen käytännöissä ja lapsia koskevassa päätöksenteossa. Se edellyttää taitoa ja tahtoa kuunnella mitä lapset eri tavoin kertovat, mutta myös konkreettisia tekoja, joissa lapsinäkökulma on nostettu aidosti vaikuttamaan käytäntöihin ja päätöksentekoon, aikuisten tiedon rinnalle.

”Lasten osallisuus voi toteutua vain, jos lapsi tulee itselleen tärkeissä yhteisöissä ja asioissa kuulluksi, huomioiduksi ja arvostetuksi”, sanoo hankesuunnittelija Katja Mettinen Pelastakaa Lapset ry:stä.

Lue lisää: www.pelastakaalapset.fi/lapsiltaopittua